Tổng hợp những câu nói ý nghĩa về mẹ bằng tiếng anh hay nhất

0
Loading...

Dù sống trong giầu sang hay nghèo khó, dù ở thành thị hay nông thông, thì tình cảm mà người mẹ danh cho đứa con luôn là những tình cảm thiêng liêng nhất, không thể đong đếm được. Mỗi người mẹ dành tình cảm cho con cái theo những cách khác nhau, có thể bạn không hoặc chưa cảm nhận được thì thời gian có thể giúp bạn cảm nhận điều đó. Dưới đây là những câu nói hay về mẹ bằng tiếng Anh được dịch sang tiếng Việt. Các bạn có thể đọc và thêm hiểu hơn tình cảm cảm của cha mẹ dành cho mình.
Tổng hợp những câu nói ý nghĩa về mẹ bằng tiếng anh hay nhất -1
1. Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved – Erich Fromm
– Tình yêu của người mẹ là cao cả. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng.

2. The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always find forgiveness – Balzac
– Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ.

3. It is only in the act of nursing that a woman realizes her motherhood in visible and tangible fashion; it is a joy of every moment – Balzac
– Chỉ trong sự nuôi dưỡng, người phụ nữ mới nhận ra bổn phận làm mẹ của mình một cách rõ ràng và hiện hữu; nó là niềm vui trong mọi khoảnh khắc.

4. A mother who is really a mother is never free – Balzac
– Người mẹ thật sự chẳng bao giờ rảnh rỗi.

5. A mother’s happiness is like a beacon, lighting up the future but reflected also on the past in the guise of fond memories – Balzac
– Hạnh phúc của người mẹ giống như đèn hiệu, soi sáng tương lai nhưng cũng phản chiếu lên quá khứ trong vỏ ngoài của những ký ức yêu thương.

6. A mother’s life, you see, is one long succession of dramas, now soft and tender, now terrible. Not an hour but has its joys and fears – Balzac
– Bạn thấy đấy, cuộc đời của một người mẹ là chuỗi kịch tính dài liên tiếp, lúc dịu dàng và êm ái, lúc kinh hoàng. Không ngắn ngủi một giờ nhưng đầy cả niềm vui và sợ hãi.
Tổng hợp những câu nói ý nghĩa về mẹ bằng tiếng anh hay nhất -2
7. A mother’s love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity. It dares all things and crushes down remorselessly all that stands in its path – Agatha Christie
– Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Tình yêu đó không có luật lệ và không có hối tiếc. Tình yêu đó dám đương đầu và làm tan chảy mọi thứ trên đường lan tỏa của nó mà không chùn bước.

8.No one understands my ills, nor the terror that fills my breast, who does not know the heart of a mother – Marie Antoinette
– Không ai có thể hiểu những đau khổ, hay nỗi kinh hoàng dâng lên trong lồng ngực, nếu người đó không hiểu trái tim của một người mẹ.

9. When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her child – Sophia Loren
– Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.

10. The mother-child relationship is paradoxical and, in a sense, tragic. It requires the most intense love on the mother’s side, yet this very love must help the child grow away from the mother, and to become fully independent – Erich Fromm
– Mối quan hệ giữa mẹ và con đầy nghịch lý, và theo một cách hiểu nào đó, rất bi thảm. Nó đòi hỏi tình yêu vô cùng lớn lao của người mẹ, nhưng cũng chính tình yêu này giúp đứa con trưởng thành khi rời xa người mẹ và trở nên độc lập hoàn toàn.
Tổng hợp những câu nói ý nghĩa về mẹ bằng tiếng anh hay nhất -3
11. Mothers hold their children’s hands for a short while, but their hearts forever – Khuyết danh
– Người mẹ nắm lấy tay con mình chỉ trong một lúc, nhưng trái tim của con là vĩnh viễn.

12. Being a mother is an attitude, not a biological relation – Robert A Heinlein
– Làm mẹ là một thái độ sống, không chỉ là mối liên hệ về sinh học.

13. A mother understands what a child does not say – Khuyết danh
– Người mẹ hiểu được lời đứa trẻ chưa biết nói.

14. What do girls do who haven’t any mothers to help them through their troubles? – Louisa May Alcott
– Các cô gái phải làm sao khi không có người mẹ giúp đỡ họ vượt qua những rắc rối?

15. Love and grief and motherhood, Fame and mirth and scorn – these are all shall befall, Any woman born – Margaret Widdemer
– Tình yêu, đau khổ và tình mẹ, Danh vọng, niềm vui và sự khinh miệt – tất cả những điều này sẽ đến, với bất kỳ người phụ nữ nào.
Tổng hợp những câu nói ý nghĩa về mẹ bằng tiếng anh hay nhất -4
16. A mother’s happiness is like a beacon, lighting up the future but reflected also on the past in the guise of fond memories.
– Hạnh phúc của người mẹ giống như đèn hiệu, soi sáng tương lai nhưng cũng phản chiếu lên quá khứ trong vỏ ngoài của những ký ức yêu thương.
Balzac

17. A mother’s life, you see, is one long succession of dramas, now soft and tender, now terrible. Not an hour but has its joys and fears.
– Anh thấy đấy, cuộc đời của một người mẹ là chuỗi kịch tính dài liên tiếp, lúc dịu dàng và êm ái, lúc kinh hoàng. Không ngắn ngủi một giờ nhưng đầy cả niềm vui và sợ hãi.
Balzac

18. Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved.
– Tình yêu của người mẹ là yên bình. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng.
Erich Fromm

Những câu nói hay về mẹ thật cảm động và ý nghĩa. Thật thương mẹ biết bao, ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn và đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con. Ngoài ra bạn có thể tham khảo những câu nói hay về gia đình để cảm nhận tình cảm của mẹ của cha.

Share.