Browsing: Những câu nói hay về cuộc sống hay

Những câu nói hay về cuộc sống hay và ý nghĩa nghĩa nhất bằng tiếng anh, tiếng việt sẽ giúp cho cuộc sống đầy màu sắc hơn. Hy vọng sẽ là những điều mà bạn muốn nói đến mọi người nhất.

1 2 3 4 89